Βιβλιοθήκη

Μια συλλογή από δωρεάν βιβλία αστρονομίας. Επιλέξτε το βιβλίο που επιθυμείτε για προβολή ή download.

Ελληνικά Βιβλία

Αλυσανδράκης, Κ., Νίντος, Α., Πατσουράκος, Σ., 2015. Παρατηρησιακή αστροφυσική. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Τσιγάνης, Κ., Βάρβογλης, Χ., 2015. Πλανητικά συστήματα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Αλυσανδράκης, Κ., Νίντος, Α., Πατσουράκος, Σ., 2015. Φυσική του ήλιου και του διαστήματος. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Νίντος, Α., Αλυσανδράκης, Κ., 2015. Γαλαξιακή και εξωγαλαξιακή αστροφυσική. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής (Σχολικό Βιβλίο Β’ Λυκείου) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ραπτάρχης, Ιωάννης Μ., 1866, Το Σύμπαν : Ή τα θαυμάσια του αστερόεντος ουρανού. Μελέται επιστημονικαί εν αις εκτίθενται ευμεθόδως αι στοιχειώδεις γνώσεις της αστρονομίας, Κωνσταντινούπολη, Τυπογραφείο της “Προόδου”

Ξένα Βιβλία

Richard J. Bartlett, 2017, The Astronomical Almanac (2018-2022), A Comprehensive Guide to Night Sky Events

David Peck Todd, 2011, A New Astronomy, American Book Company

Κατασκευές – Εκπαιδευτικό Υλικό

Για την καλύτερη κατασκευή των χάρτινων μοντέλων, συνίσταται η εκτύπωση των σελίδων που περιέχουν τα κομμάτια σε σκληρό χαρτόνι, ενώ των οδηγιών σε απλό χαρτί.

Μοντέλο δορυφόρου ADM Aeolus

Μοντέλο διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble Οδηγίες

Μοντέλο διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb

Μοντέλο διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler

Μοντέλο διαστημοσυσκευής Pioneer 10 Οδηγίες

Μοντέλο διαστημοσυσκευής Galileo Οδηγίες

Μοντέλο διαστημοσυσκευής Cassini Οδηγίες

Μοντέλο διαστημοσυσκευής Juno