Σχετικά

Ποιοι είμαστε

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης είναι ένας μη κερδοσκοπικός, επιμορφωτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός σύλλογος. Ιδρύθηκε το 2004 στην Αλεξανδρούπολη με σκοπούς όπως:
1) Την συστηματική μελέτη και προαγωγή της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας στην Θράκη, την Ελλάδα και τις γείτονες χώρες.
2) Την αύξηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των μελών του επάνω σε θέματα ερασιτεχνικής αστρονομίας.
3) Την συμμετοχή των μελών του σε Συνέδρια Ερασιτεχνικής Αστρονομίας στην Θράκη, την Ελλάδα και το εξωτερικό.
4) Την συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και της τοπικής κοινωνίας.
5) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και φοιτητές που έχουν σχέση με την αστρονομία.
6) Την διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ομιλιών, διημερίδων για το κοινό.
7) Την συνεργασία με άλλους φορείς για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.Ο ΣΕΑΘ αποτελείται από μέλη τα οποία ως κοινό χαρακτηριστικό έχουν το ενδιαφέρον για την Αστρονομία, ασχέτως μορφωτικού και επαγγελματικού προφίλ.

Διοικητικό Συμβούλιο 2022 – 2024
Πρόεδρος ΔΣ Αμανατίδης Ανδρέας
Αντιπρόεδρος ΔΣ Βενέτης Απόστολος
Γενικός Γραμματέας Σπουρίτα Μαρία
Ταμίας Καραδάτκος Βασίλειος
Μέλος ΔΣ Παπαδημητρίου Χρυσάνθη
Μέλος ΔΣ Πρασόπουλος Δημήτριος
Μέλος ΔΣ Ζαφειροπούλου Αναστασία