Παρατήρηση και φωτογράφιση 21 Μαΐου 2015

Μερικές φωτογραφίες από την παρατήρηση της 21ης Μαΐου 2015

m20 Trifid Nebula

m57 Ring Nebula

Δίας και Κρόνος