Βιβλιοθήκη

Μια συλλογή από δωρεάν βιβλία αστρονομίας. Επιλέξτε το βιβλίο που επιθυμείτε για προβολή ή download.

Ελληνικά Βιβλία

Αλυσανδράκης, Κ., Νίντος, Α., Πατσουράκος, Σ., 2015. Παρατηρησιακή αστροφυσική. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Τσιγάνης, Κ., Βάρβογλης, Χ., 2015. Πλανητικά συστήματα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Αλυσανδράκης, Κ., Νίντος, Α., Πατσουράκος, Σ., 2015. Φυσική του ήλιου και του διαστήματος. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Νίντος, Α., Αλυσανδράκης, Κ., 2015. Γαλαξιακή και εξωγαλαξιακή αστροφυσική. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής (Σχολικό Βιβλίο Β’ Λυκείου)

Ραπτάρχης, Ιωάννης Μ., 1866, Το Σύμπαν : Ή τα θαυμάσια του αστερόεντος ουρανού. Μελέται επιστημονικαί εν αις εκτίθενται ευμεθόδως αι στοιχειώδεις γνώσεις της αστρονομίας, Κωνσταντινούπολη, Τυπογραφείο της “Προόδου”

Ξένα Βιβλία

Richard J. Bartlett, 2017, The Astronomical Almanac (2018-2022), A Comprehensive Guide to Night Sky Events

David Peck Todd, 2011, A New Astronomy, American Book Company

Κατασκευές – Εκπαιδευτικό Υλικό

Μοντέλο δορυφόρου ADM Aeolus

Facebook Comments